Правила и условия

Общи условия за ползване на сайта www.wdesignbg.com

Моля прочетете настоящите Общи условия за ползване на сайта преди да го разглеждате и използвате.

Ползвайки www.wdesignbg.com, Вие се съгласявате с Условията за ползване на този сайт, както и с всички приложими закони и регулации. Ще бъдете обвързан от общите условия, независимо от това дали ползването се извършва от Ваше име или от името на друго физическо или юридическо лице. При ползването на сайта, потребителят се задължава да спазва настоящите общи условия.

Ако не сте съгласни, с което и да било от тези условия, достъпът Ви до този сайт трябва да бъде преустановен от Ваша страна. Материалите в този уебсайт са защитени и са със запазени авторски права. Можете да копирате публикации от www.wdesignbg.com, само ако добавите активен линк към сайта.

Потребителят няма право:

  • Да променя или копира материалите.
  • Да използва материалите за търговска цел или да ги предоставя за обществено ползване (търговско или не).
  • Да присвоява, каквито и да било материали от сайта.
  • Да премахва нотациите за авторско право или други от материалите.
  • Да споделя материалите, с който и да било друг потребител или да ги споделя, като ги качва на друг сървър.

Ако се наруши, което и да било от гореизброените, на потребителя се забранява ползването на материалите, които е изтеглил, и се задължава да ги заличи от компютъра си веднага.

Отговорност:

Цялото съдържание на настоящия сайт се предоставя без каквато и да е гаранция от какъвто и да е вид или естество. Собственикът на сайта не гарантира достоверността, точността и пълнотата на съдържанието на същия. Използването на сайта, както и действията, които предприемате вследствие на това, са изцяло на Ваша отговорност и риск.

При никакви обстоятелства собственикът на сайта няма да носи отговорност за каквито и да е било щети (преки и косвени), причинени по какъвто и да е начин, свързани с или произтекли от използването на сайта и на материали, разположени на него, включително в резултат на вземането на решения и/или извършването и/или неизвършването на определени действия въз основа на публикуваната информация.

Собственикът на сайта зачита правата Ви за пълна конфиденциалност на лични данни, когато използвате сайта и комуникирате с него по електронен път или чрез мобилния му номер. Собственикът на сайта предприема всички необходими мерки за гарантиране на всякаква предоставена от Вас персонална информация.

Ограничения

Собственикът на сайта и лицата участващи в поддържането му не носят отговорност, ако потребителят не е прочел и не се е запознал с настоящите общи условия. Не могат да бъдат отговорни по какъвто и да било начин, за каквито и да е щети (включително щети от загуба на данни или печалба), произлизащи от ползването или невъзможността за ползване на материали и информацията от сайта.

Препратки (хипервръзки):

Сайтът може да съдържа хипервръзки към други сайтове, които са собственост на трети страни. Препратките към тях в настоящия сайт не се наблюдават от Геновева Георгиева и са предоставени единствено за Ваше удобство, което не означава, че собственикът на сайта одобрява съдържанието, продуктите или услугите, предлагани на тези сайтове. Собственикът на сайта не контролира и не носи отговорност за тези сайтове и не носи отговорност за политиката за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове. Употребата на такива сайтове, препратки, за които има в сайта ни, са изцяло на Ваша отговорност и риск.

Промяна по сайта, данните и общите условия:

Собственикът на сайта си запазва правото да актуализира, добавя, променя, премества и изтрива съдържанието или части от него, да коригира евентуални грешки, неточности и пропуски, както и настоящите общи условия по всяко време с и без предизвестие до потребителите и клиентите си.

Общите условия в уеб сайт https://wdesignbg.com/определят придобиването на собственост за всеки изработен от нас уеб сайт.
Общите условия определят също така, как https://wdesignbg.com/използва и съхранява всяка, предоставена от Вас информация, по време на изработването на Вашия уеб сайт или друг вид избрана от Вас уеб услуга, предлагана от https://wdesignbg.com/

Собственост на уеб сайт

1. След поръчване и окончателно изработване на всеки уеб сайт отhttps://wdesignbg.com/ , клиентът-поръчител става автоматично негов собственик и администратор!

2. Собственикът (администратор) на сайта носи изцяло отговорност за всички евентуални претенции на трети страни, предявени към информация, съдържание, линкове, видео клипове или изображения в неговия уеб сайт.

3. https://wdesignbg.com/ не носи отговорност за информация, съдържание, линкове, видео клипове или изображения, поместени в който и да било, изработен от нас уеб сайт!

Информация и лични данни
Информация, предоставена ни от Вас и свързана с Вашите лични данни. Информация, която сте ни предоставили при Ваше запитване или заявка за услуга или оферта към нас. Информация, която може да Ви бъде поискана по време на поръчване и изработване на Вашия уеб сайт или друг вид избрана от Вас уеб услуга, предлагана от https://wdesignbg.com/

Информация, относно регистрацията на Вашия домейн

Име и фамилия, Държава, Адрес, Град, Област, Пощенски код, E-mail адрес, Телефон

Информация, свързана с изработване на сайт или друг вид уеб услуга

Име и E-mail адрес, Информация за контакти, Връзки към Ваши профили в социални мрежи, Ваши снимки и изображения.

Защо е необходима информация от Ваша страна?

Информацията и контактните данни, които ни предоставяте са задължително необходими при регистрацията на Вашия домейн.
Информацията се използва в процеса на изработване на Вашия уеб сайт или друг вид избрана услуга.
Информацията се използва за връзка с Вас по имейл или телефон, при изпратено Ваше запитване към нас или при изтичане на абонамента за дадена услуга.

Гаранция и сигурност за Вашите лични данни

https://wdesignbg.com/гарантира неприкосновеността на Вашите лични данни, изпратени през контактната форма, формата за запитване или форма за заявка в този сайт. https://wdesignbg.com/гарантира, че предоставената от Вас информация е защитена и няма да бъде използвана за други цели. Всички Ваши данни се използват само и единствено при регистрацията на Вашия домейн, в процеса на работа към избраната, предлагана от нас услуга или за връзка с Вас.

Ползвайки този сайт Вие се съгласявате с Условията за ползване. Промени по тези условия могат да се правят по всяко време, без уведомление и предизвестия до потребителите.

Следвайте ни
error: Съдържанието е защитено!